Giáo dục và đào tạo

Giáo dục và đào tạo

3M cung cấp giải pháp giáo dục, đào tạo thông minh dựa trên hệ tương tác âm thanh và hình ảnh theo thời gian thực giữa giáo viên và học sinh tạo ra lớp học thông minh. Đặc biệt, với sự phát triển công nghệ thông tin và hạ tầng mạng internet cho phép 3M tích hợp, cung cấp giải pháp công nghệ để tổ chức các lớp học trực tuyến tạo ra sự tương tác tuyệt vời giữa giáo viên và học sinh các lớp học từ xa dựa trên nền tảng công nghệ IP video.  Read more

3M xin giới thiệu môt số giải pháp giáo dục tương tác thông minh 4.0 như sau:

 • Giải pháp lớp học tương tác thông minh có thể ghi hình, phát trực tuyến một cách tự động
  Giao tiếp, tương tác với các giáo viên, học giả, lớp học từ xa
 • Giải pháp đào tạo trực tuyến, sản xuất, lưu trữ nội dung.
  Hệ thống có thể tương tác giữa học sinh và giáo viên, giữa các lớp học từ xa.
 • Hệ thống quản lý nội dung 3M.CMS
  Quản lý, lưu trữ, tìm kiếm, chia sẽ và phát nội dung kho dữ liệu học tập trực tuyến
 • Tư vấn, phát triển các giải pháp phần mềm ngành giáo dục, cung cấp giải pháp thiết bị giáo dục thông minh
  Bảng tương tác thông minh, máy chiếu vật thể, hệ thống âm thanh IP, …

Giải pháp giáo dục trực tuyến kết hợp phim trường ảo và ứng dụng Skype