Tổ chức và doanh nghiệp

 

 

 

 

3M tư vấn cung cấp các giải pháp tối ưu về truyền hình hội nghị, livestream, thuyết trình từ xa thời gian thực, đào tạo trực tuyến và quản lý nội dung số cùng với tích hợp các mạng truyền thông xã hội như facebook, youtube,…cho các tổ chức chính phủ, ngân hàng, doanh nghiệp và các tổ chức tôn giáo.